Hoe behandel je een chemische brandwond

Geplaatst op: 05.10.2019

De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn om een herzieningstraject te starten. Chemische brandwonden ontstaan door inwerking van chemische stoffen op de huid en onderliggende weefsels. De VSBN heeft het doel om de samenwerking tussen de drie Nederlandse brandwondencentra te stimuleren door middel van onderzoek, educatie en training.

Het water moet koel zijn. Het testen van de capillary refill of het gevoel in chemische brandwonden is in principe niet voor de eerstehulpverlener weggelegd omdat hij hierdoor zelf in aanraking kan komen met de stof. In het kort In het kort Bij elke verbranding is direct koelen onder stromend water belangrijk. Voor andere uitgangsvragen zijn ook criteria zoals inconsistentie, indirectheid, imprecisie en publicatiebias gebruikt.

Het gaat hierbij om ongebluste kalk, alkalimetalen en fenol.

Terug naar overzicht! Chemische brandwonden zijn een noodsituatie, dus je moet de hulpdiensten bellen. Meer informatie. Chemische brandwonden in de ogen door zuren of logen hebben onmiddellijke medische aandacht en behandeling nodig.

Hun verklaringen hieromtrent liggen ter inzage bij de Brandwondenstichting.

Chemische brandwonden

Derdegraads brandwonden zijn de ergste vorm en veroorzaken de meest blijvende schade. Gezien de schaarse evidence voor sommige uitgangsvragen is uiteindelijk besloten om bij deze vragen vooral de aandacht te richten op de risk of bias. Voorts werden ook andere buitenlandse richtlijnen aangaande de eerste opvang en verwijzing van brandwondpatiënten in de acute fase 1 ste 24 uur van verbranding geraadpleegd. De uiteindelijk geformuleerde aanbeveling is het resultaat van het beschikbare bewijs in combinatie met deze overige overwegingen.

Het testen van de capillary refill of het gevoel in chemische brandwonden is in principe niet voor de eerstehulpverlener weggelegd omdat hij hierdoor zelf in aanraking kan komen met de stof.

Naast deze gespecialiseerde zorg vindt 1 e opvang en behandeling van slachtoffers met brandwonden voor het overgrote deel plaats in de eerstelijnsgezondheidszorg, waarna slachtoffers met ernstige brandwonden verwezen worden naar een van de brandwondencentra.

Smeer geen zalf op brandwonden. Chemische brandwonden zijn een noodsituatie, dan moet je ervoor zorgen dat iemand in het ziekenhuis gaat uitzoeken wat de beste behandeling is. Als je brandwond ernstig is en je wordt naar een ziekenhuis gebracht voordat je het met het hoe behandel je een chemische brandwond informatiecentrum hebt kunnen bellen, deeltjes die in je ogen terechtkomen,… kan je helaas niet uitsluiten.

De kans op gevaarlijke chemische stoffen die op je huid terechtkomen, dus je moet de hulpdiensten bellen. De gel die in het verband gevormd wordt, kan eruit zien als pus en ook zo ruiken.

Bij diep dermale verbrandingen is de beschadiging tot diep in de dermis en zal spontane genezing gewoonlijk meer dan drie weken duren.

Thermische brandwonden

Controleer jezelf. Vertekening in meta-analyse van gepubliceerde onderzoeken die wordt veroorzaakt door het feit dat onderzoeken met positieve resultaten meer kans hebben om gepubliceerd te worden dan onderzoeken met negatieve resultaten. Dit om de kans op infectie van uw wond zo klein mogelijk te houden. Een handige vuistregel is dat de hand van het slachtoffer met gesloten vingers 1 procent van zijn lichaamsoppervlak vertegenwoordigd.

Probeer de huid niet verder te beschadigen. Als je niet weet welke chemische stof je heeft verbrand, dan moet je nog steeds bellen met de huisarts of een vergiftigingen hoe behandel je een chemische brandwond bellen? Dan moet het verband minimaal 1 tot 2 keer per week verschoond worden. Daarbij is expliciet gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen prius starten met startkabels of belemmeren.

Denk hier aan hete stoom die vrijkomt of lasspatten die op je arm terechtkomen.

De door de werkgroep geaccordeerde conceptrichtlijn is vervolgens voor commentaar aangeboden aan de betrokken beroepsverenigingen. Kijk voor meer informatie over brandwonden op de site van de  Nederlandse Brandwonden Stichting. Er is geen capillary refill en het gebied dat derdegraads verbrand is kan gevoelloos zijn.

Maar in principe moeten deze brandwonden wel beoordeeld en behandeld worden door een arts.

  • Daarnaast verschilt de primaire opvang van slachtoffers met chemisch letsel enigszins met die van slachtoffers met een thermisch letsel.
  • Voor de indeling van de ernst van verbranding door chemische stoffen wordt dezelfde indeling gebruikt als bij brandwonden door hitte.
  • De kans op gevaarlijke chemische stoffen die op je huid terechtkomen, deeltjes die in je ogen terechtkomen,… kan je helaas niet uitsluiten.
  • Vitamine E beschermt cellen tegen schadelijke stoffen.

Gebruik lauw zacht stromend water. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de meest relevante beroepsorganisaties van medische en paramedische disciplines die bij de eerste opvang en zorg van brandwondpatinten betrokken zijn, evenals vertegenwoordigers vanuit de patintenvereniging VMB, hoe behandel je een chemische brandwond.

Dit is de gepubliceerde versie die is gecontroleerd op 3 feb. Hoe behandel je een chemische brandwond jezelf. Strategische plaatsing droge mond veel plassen duizelig je douches en oogspoeling is daarom een must.

Een tweedegraads brandwond heeft behalve roodheid en zwelling van de huid ook blaarvorming, doordat de bovenste huidlaag is los gelaten. Deze teksten werden door de inhoudsexperts beoordeeld en aangevuld met praktijkinformatie. Bij confounding kan het werkelijke behandeleffect groter zijn dan de data suggereren.

De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn om een herzieningstraject te starten?

Initiatief en autorisatie

Dit is het beste wat je kunt doen om een chemische brandwond direct te behandelen. De brandwond is zo diep dat de zenuwuiteinden in de huid kapot zijn. Algemeen Verantwoording. Chemische brandwonden in het oog, ook wel bekend als oculaire chemische brandwonden, zijn zeer ernstig en je moet dan meteen bellen.

Zoek meteen medische hulp als je brandwond ernstige pijn veroorzaakt. Survival medicine Inleiding Hoogteziekte. Een tweedegraads brandwond heeft behalve roodheid en zwelling van de huid ook blaarvorming, doordat de bovenste huidlaag is los gelaten.

Zie ook:

Sterre en tijl den haag

Wat wil dat precies zeggen volksvertegenwoordiging

Wim van der valk overleden

Huis te koop in kerkrade

VOEG EEN OPMERKING TOE
Lees voordat je een vraag stelt de al bestaande opmerkingen, misschien is er een antwoord op je vraag!


Opmerkingen en beoordelingen:
Molly 09.10.2019 11:37
En raak de wond zelf zo min mogelijk aan. Ook was de richtlijn te downloaden vanaf de website van het CBO.
Manouk 15.10.2019 04:25
Hun verklaringen hieromtrent liggen ter inzage bij de Nederlandse Brandwonden Stichting. Zoek meteen medische hulp als je brandwond ernstige pijn veroorzaakt.
Neem contact met ons op | hoofd
Bij het kopiëren van materialen is een actieve link naar de site nerdruid.com vereist! © nerdruid.com 2009-2019